Privatumo politika

DIVA Taksi paslaugų naudotojai duoda savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui kai diegiant DIVA Taksi programinę įrangą paspaudžia mygtuką „PATVIRTINTI KODĄ“ (versijoje anglų kalba – “CONFIRM CODE”).

UAB DIVA TAKSI renka ir tvarko tik asmens duomenis, kuriuos naudotojai pateikia diegiant ir naudojant DIVA Taksi programinę įrangą. Taksi keleivio duomenų dėl jo ar jos geografinės padėties atskleidimas yra DIVA Taksi paslaugų naudojimo išankstinė sąlyga.

Mes paaiškiname žemiau kaip UAB DIVA TAKSI renka ir naudoja asmens duomenis DIVA Taksi programinėje įrangoje.

1. Kuriuos asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?

 • Programinės įrangos naudotojo telefono numeris, reitingai (angl. – “feedback ratings”) ir mokėjimų informacija;
 • Taksi keleivio geografinė padėtis, taksi paslaugų teikimo laikas, ir atvykimo vieta;
 • Įrenginio, kuriame įdiegta DIVA Taksi programinė įranga, identifikavimo duomenys;
 • divataksi.lt tinklalapio slapukai (angl. – “cookies”) išsaugoja tinklalapio naudotojo telefono numerį ir duomenis dėl geografinės padėties.

2. Asmens duomenų rinkimo tikslas

 • Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis siekiant nustatyti taksi keleivio ir taksi paslaugų teikėjo atitikimą;
 • Mes perduodame duomenis dėl taksi keleivio geografinės padėties ir telefono numerio taksi paslaugų teikėjui tam, kad paslaugų teikėjas galėtų nuspręsti ar potencialus taksi keleivis yra netoli ir ar teikti taksi paslaugas tokiam keleiviui;
 • Mes naudojame taksi keleivio asmens duomenis tam, kad išspręsti bet kokias kokybės probleminius klausimus tarp DIVA Taksi ir taksi paslaugų teikėjo;
 • Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie DIVA Taksi paslaugų atnaujinimus;
 • Mes renkame duomenis dėl DIVA Taksi paslaugų naudotojų maršrutų, kuriais važiavo DIVA Taksi paslaugų naudotojai siekiant išanalizuoti paslaugų geografinę apimtį tam, kad pateikti rekomendacijas taksi paslaugų teikėjams;
 • Asmens duomenys, surinkti naudojant DIVA Taksi programinę įrangą nebus naudojami siekiant identifikuoti asmenis ar jų vietą, taip pat nebus naudojami elgesio rinkodaros (angl. – “behavioural marketing”) tikslais.

3. Asmens duomenų rinkimo būdas

 • Mes renkame duomenis dėl DIVA Taksi naudotojų telefono numerių DIVA Taksi programinės įrangos diegimo proceso metu;
 • Mes renkame duomenis dėl geografinės padėties tik jei DIVA Taksi programinė įranga buvo aktyvuota;
 • Duomenų dėl geografinės padėties rinkimas sustabdomas po to, kai DIVA Taksi programinė įranga yra uždaryta naudotojo įrenginyje.

4. Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

 • Taksi keleivių asmens duomenys atskleidžiami tik tiems taksi paslaugų teikėjams, kurie aktyvavo DIVA Taksi programinę įrangą; tokiu atveju, jie matys asmens, užsisakiusio taksi, telefono numerį ir geografinę padėtį;
 • Po taksi paslaugų suteikimo taksi keleivio telefono numeris bus matomas taksi paslaugų teikėjui 24 valandas. Tai yra būtina tam, kad taksi paslaugų teikėjai išspręstų bet kokius probleminius klausimus, susijusius su paslaugų teikimu, pvz., susisiektų su klientu jei kažkas buvo palikta taksi;
 • Atsiliepimai (angl. – “feedback”) dėl taksi paslaugų kokybės yra anoniminiai ir taksi paslaugų teikėjai negauna informacijos kas pateikė atsiliepimą;
 • Mes neatskleisime DIVA Taksi naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.

5. Saugumas ir duomenų sunaikinimas

 • Bet kokie asmens duomenys, surinkti teikiant DIVA Taksi paslaugas, yra saugomi UAB OVH serveriuose, esančiuose ES valstybės narės teritorijoje. Tik įgalioti DIVA Taksi darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų, ir jie gali prieiti prie duomenų tik siekiant išspręsti probleminius klausimus, susijusius su DIVA Taksi paslaugų naudojimu;
 • Jei DIVA Taksi naudotojas pageidauja, kad jo asmens duomenys, surinkti per programinę įrangą, būtų sunaikinti, jis ar ji gali to pareikalauti pateikus rašytinį prašymą mūsų klientų aptarnavimo specialistui el. paštu: info@divataksi.lt.

6. Tiesioginė rinkodara

 • Taksi kliento telefono numeris gali būti naudojamas siekiant informuoti klientą apie vykstančias akcijas, paslaugų salygų pakeitimus, programinės įrangos atnaujinimus; Norėdami atsisakyti šių pranešimų rašykite el.paštu: info@divataksi.lt.

7. Taksi vairuotojų asmens duomenys

 • Mes renkame ir tvarkome taksi vairuotojų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad patikrinti vairuotojo kvalifikacijas profesionalios veiklos vykdymui ir išsaugoti sutartinius santykius, susijusius su DIVA Taksi veikla. Mes neatskleidžiame taksi vairuotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims.
 • Naudojant DIVA Taksi programinę įrangą, taksi paslaugų operatorius gali matyti vairuotojo geografinę padėtį, informaciją dėl užsakymų ir kiek kartų buvo naudotasi paslaugomis. Jei taksi vairuotojas pageidauja, kad jo ar jos geografinė padėtis nebūtų matoma DIVA Taksi programinėje įrangoje, jis ar ji gali išjungti programinę įrangą spaudžiant “Quit” (liet. – „Išeiti“) mygtuką.